Nieuws

31-08-2015

Week van de Alfabetisering

31 augustus 2015 - In de week van 7 t/m 13 september 2015 is het de week van de AlfabetiseringTijdens de week van de Alfabetisering wordt extra aandacht gevraagd voor mensen die de taal niet machtig zijn.

Ook Thuisadministratie vrijwilligers hebben te maken met mensen die laaggeletterd zijn. Met de Taalverkenner bent u in staat een ... lees meer

06-08-2015

Subsidieaanvraag SZW goedgekeurd

6 augustus 2015 - Goed nieuws! Het LSTA krijgt subsidie van het Ministerie van SZW om lokale organisaties en vrijwilligers Thuisadministratie te ondersteunen, begeleiden en adviseren. Het LSTA zal een vernieuwde Handreiking ontwikkelen voor lokale organisaties om projecten gericht op 'ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet ... lees meer

05-08-2015

Financiële Uitbuiting van Ouderen

5 augustus 2015 - Het LSTA ontving van een coördinator van vrijwilligers Thuisadministratie de vraag hoe om te gaan met financiële uitbuiting van ouderen. Een lastig probleem, waar vrijwilligers mee te maken kunnen krijgen. Financiële uitbuiting is een vorm van mishandeling.

Vrijwilligers kunnen een signalerende functie vervullen. ... lees meer

05-08-2015

Resultaten vragenlijst lokale organisaties

5 augustus 2015 - Als vooronderzoek van een uitgebreid onderzoek naar het effect van Thuisadministratie heeft het LSTA in april en mei een vragenlijst afgenomen bij coördinatoren van diensten Thuisadministratie. De vragenlijst is 73 keer ingevuld. Door middel van deze vragenlijst wordt inzicht verkregen in de verschillende vormen en ... lees meer

16-07-2015

Geslaagde stakeholdersbijeenkomst op 30 juni jl.

16 juli 2015 - Op dinsdag 30 juni 2015 organiseerde het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) de eerste stakeholdersbijeenkomst bij Stichting het R.C. Maagdenhuis. Deelnemers waren vertegenwoordigers van de voormalige stuurgroep van het LSTA; het Nibud, Humanitas, Stimulansz, het Ouderenfonds en het Maagdenhuis. ... lees meer