Nieuws

22-12-2020

Komuitjeschuld.nl

22 December 2020 - Het LSTA is zeer te spreken over de campagne die het ministerie van Socialezaken en Werkgelegenheid is gestart. De campagne laat zien dat iedereen in de problemen kan komen. Verschillende mensen geven een inkijkje in de oorzaak en aard van hun financiele zorgen. Zo vertelt Karin over haar uitdagingen om met een beperkter bedrag rond te ... lees meer

10-12-2020

Vrijwilligersorganisaties en gemeente werken samen in Zoetermeer

10 december 2020 - In Zoetemeer heeft de gemeente het voortouw genomen om de inzet van vrijwilligers en de subsidiering radicaal te veranderen. In plaats dat de gemeente bepaald welke initiatieven een subsidie ontvangen is er een samensturing opgezet waarin de verschillende lokale organisaties ieder vanuit eigen talent een ... lees meer

09-12-2020

Inzicht: laatste cijfers Centraal Bureau voor Statistiek

9 December 2020 - Recentelijk publiceerde het CBS de armoedecijfers van 2019. Over de hele linie is het aantal mensen dat risico loopt op armoede in Nederland van 2011 tot voor de coronacrisis wat afgenomen. ZZP-ers lieten tot voor de coronacrisis de grootste daling zien over deze periode al liep deze groep nog steeds een ... lees meer