Nieuws

15-02-2017

Ontwikkel een Sponsorprogramma voor bedrijven

15 februari 2016 – Eén van de knelpunten waar lokale organisaties tegenaan lopen is gebrek aan financiering. Veel organisaties krijgen subsidie van de gemeente, maar deze is niet altijd toereikend. Lokale organisaties zoeken naar andere bronnen om het Thuisadministratieproject te financieren, nieuwe initiatieven te ontwikkelen of ... lees meer

25-01-2017

LSTA Infosheet Wet Bescherming Persoonsgegevens

25 januari 2017 - Met de opkomst van de informatietechnologie is het steeds gemakkelijker geworden om informatie te verzamelen en te delen. Tegelijkertijd zijn hier ook risico’s aan verbonden: de schending van privacy kan vergaande gevolgen hebben. 

Veel organisaties verwerken persoonsgegevens. Dit gebeurt ook bij ... lees meer

23-01-2017

LSTA jaarbericht 2016

23 januari 2017- Met veel genoegen presenteert het LSTA het jaarbericht, waarin het LSTA terugblikt op de activiteiten en resultaten van 2016.
Het LSTA brengt in het jaarbericht beknopt verslag uit van een bewogen jaar, waarin veel kennis is verzameld en gedeeld, bijeenkomsten zijn georganiseerd en initiatieven verder zijn vormgegeven.Veel kijk en ... lees meer

17-01-2017

Goede voornemens in aanpak schuldenproblematiek

17 januari 2017 - We gaan het jaar 2017 in met enkele positieve vooruitzichten op de aanpak van schuldenproblematiek. Zo zijn er verschillende campagnes gestart om het taboe op schulden te doorbreken en te stimuleren dat mensen vroegtijdig hulp gaan zoeken bij financiële problemen. In Amsterdam is bijvoorbeeld zo'n campagne ... lees meer

05-01-2017

Gift Aegon

5 januari 2017 - In december 2016 kreeg het LSTA het mooie nieuws dat Aegon een gift doet van 12.750,- ten behoeve van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie en de activiteiten. De directie van Aegon Nederland had besloten de medewerkers geen kerstpakket te geven, maar de beoogde waarde te schenken aan een beperkt aantal, bij Aegon passende, goede ... lees meer