Gepubliceerd op 27 november 2019 08:52

Werkboek Samenwerken binnen de schuldhulpverlening

27 november 2019 - De Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp (AVS) is van start gegaan, zie www.alliantievrijwilligeschuldhulp.nl. De alliantie bestaat uit Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) en SchuldHulpMaatje. 

Op de website is het Werkboek Samenwerken binnen de schuldhulpverlening te vinden, dat in het voorgaande project Verduurzaming is gemaakt binnen de alliantie. Zie jij als vrijwilliger, beroepskracht, bestuurder of ambtenaar dat de schuldhulpverlening in jouw gemeente beter kan? Dat meer mensen beter geholpen zouden kunnen en moeten worden? En wil je dit samen met andere organisaties in de gemeente waar gaan maken? Dit werkboek helpt alle partijen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening om duurzamer met elkaar samen te werken.

naar alle berichten