Gepubliceerd op 09 mei 2017 11:17

Vervolgbijeenkomst regio Twente/Achterhoek

9 mei 2017 – De tweede regiobijeenkomst voor coördinatoren Thuisadministratie van diverse organisaties in de regio Twente/Achterhoek vond plaats op 10 april 2017 bij Stichting Welzijn in Lochem. Er werd een update gegeven door de aanwezige organisaties van lokale en landelijke ontwikkelingen. 

De problemen met laaggeletterdheid die in heel Nederland voorkomen (en die een belangrijk aandachtspunt vormen van Stichting Lezen & Schrijven) spelen ook in de regio Twente/Achterhoek een rol. Hulpvragers begrijpen soms maar een paar woorden van een hele brief. Naast  laaggeletterdheid, bestaat er ook een steeds breder erkend probleem van ‘laaggecijferdheid’. Voor vrijwilligers is het soms lastig om te bepalen hoe ver zij kunnen gaan in hun ondersteuning. 

Er bestaat steeds meer aandacht voor gedragsverandering en belangrijke inzichten vanuit de wetenschap worden vertaald naar de praktijk. De training Sturen op Zelfsturing, gefaciliteerd door het LSTA, is daarvan een voorbeeld. Coördinatoren leren hier, hoe hun vrijwilligers de hulpvragers kunnen stimuleren en motiveren om zelf keuzes te maken (uitgaande van de drie psychologische basisbehoeften van mensen en de cirkel van gedragsverandering), zodat kwetsbare burgers stapje voor stapje 'zelfredzamer' worden. 

Tijdens de regiobijeenkomst was er aandacht voor de vele verschillen tussen de organisaties. Sommige coördinatoren hebben een netwerk van sterke vrijwilligers, die hen een aantal taken uit handen nemen. Daardoor hebben zij meer tijd voor intakes en voor een goede koppeling van hulpvragers aan vrijwilligers. 

Organisaties verschillen in hoe zij vormgeven aan scholing. Bij SchuldHulpMaatje is er een landelijk aanbod van training en opleiding en ook Humanitas biedt via de Humanitas Academie aan lokale afdelingen trainingen. Eén van de organisaties koopt trainingsplaatsen voor een basistraining in bij een collega-organisatie in de regio en andere organisaties gaan aan de slag met de (grotendeels digitale) basistraining van het Nibud. Door enkele coördinatoren is de intentie uitgesproken te onderzoeken of hun vrijwilligers samen een training kunnen volgen, zodat vrijwilligers op kortere termijn (bij)geschoold kunnen worden. Naast een basistraining is het belangrijk vrijwilligers via themabijeenkomsten bij te scholen en hen met elkaar in gesprek te laten gaan over wat zij meemaken, zodat knelpunten en successen zichtbaar worden. 

Coördinatoren denken verschillend over het belang van rapportage door vrijwilligers. Het idee werd geopperd om een simpele rapportage te gaan hanteren, waarbij per bezoek alleen bijzonderheden en knelpunten worden genoteerd, zodat recht wordt gedaan aan de noodzaak tot evaluatie én de vrijwilligers niet te veel worden belast. 

De deelnemers gaven aan dat zij dankzij de regiobijeenkomsten veel inzicht krijgen in de nieuwste (landelijke) ontwikkelingen en veel baat hebben bij uitwisseling van kennis en ervaringen. 

Wilt u ook een regiobijeenkomst organiseren met collega-coördinatoren in uw buurt? Neem dan contact op met het LSTA en wellicht kunnen wij u hierbij ondersteunen.

naar alle berichten