Gepubliceerd op 24 november 2016 14:29

Verslag 10 jaar LSTA

24 november 2016 - Op 14 oktober vierde het LSTA het 10-jarig bestaan, bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam. Aanwezig waren vertegenwoordigers van diverse landelijke instellingen, fondsen, coördinatoren en vrijwilligers van lokale Thuisadministratieprojecten.

Dagvoorzitter Tom van Meeuwen, voorzitter van het bestuur van Stichting Het R.C. Maagdenhuis, sprak namens het LSTA een woord van welkom en introduceerde de diverse sprekers.
Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker bij het LSTA, presenteerde de uitkomsten van het rapport 'Economisch Rendement van Thuisadministratie', dat het LSTA samen met APE heeft gepubliceerd.
Pieter Hilhorst gaf een inspirerende presentatie over de aanpak van armoede en schulden en de rol van Thuisadministratie daarbinnen. Om toekomstige ondersteuning effectief te maken, is het noodzakelijk samen na te denken over een meer preventieve aanpak van schulden. 

De workshopleiders van Stichting Lezen en Schrijven, Het Gilde Vakmanschap, Team ED, Hogeschool van Amsterdam, Movisie en de Goede Gieren Coöperatie introduceerden hun workshop en zorgden voor verdieping en nieuwe inzichten.

Download en lees het verslag, met daarin de presentaties, rapporten en aanvullende informatie.
Heel hartelijk dank voor alle felicitaties, inbreng en inspiratie!

naar alle berichten