Gepubliceerd op 10 december 2018 11:22

Veel huishoudens geen hulp bij financiële problemen

10 december 2018 – Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 1,5 miljoen Nederlanders lichte of ernstige betalingsproblemen ervaren. Van ernstige betalingsproblemen wordt gesproken als een huishouden regelmatig meer dan tien dagen te laat een rekening betaalt of als voorzieningen zijn afgesloten zoals gas, water en licht.

Het Nibud legt de nadruk op de 240.000 huishoudens die geen hulp krijgen bij hun financiële problemen. Deze groep lukt het niet om zelf uit de financiële problemen te komen. Deze problemen blijken ook te verergeren. Vijf tot zeven procent van alle huishoudens heeft te maken met afgesloten elektriciteit of loonbeslag. In 2015 bleek het nog om een enkeling te gaan.
 

Een opvallende uitkomst dit jaar is dat bij de hogere inkomens het aantal huishoudens met ernstige betalingsproblemen is verdubbeld.
Het Nibud spreekt van hogere inkomens als een alleenstaande meer dan 2.000 euro netto per maand verdient. De hogere inkomens geven meer uit aan hun hypotheek en voor gas, water en licht. Door het hogere uitgavepatroon kunnen ze harder vallen als het financieel even niet mee zit. Desondanks, kan het Nibud geen verklaring vinden voor deze opmerkelijke stijging.

naar alle berichten