Gepubliceerd op 29 mei 2019 14:37

Tweede mastertraining coachingspool najaar van start

29 mei 2019 - Eind oktober start de tweede mastertraining Sturen op Zelfsturing voor coördinatoren die de training Sturen op Zelfsturing hebben doorlopen. De mastertraining geeft verdieping en leidt de coördinatoren op tot coaches op het gebied van Sturen op Zelfsturing. Net zoals de basistraining is deze training gratis. Tijdsinvestering en reiskosten zijn wel voor eigen rekening. Ook zijn er een aantal voorwaarden om deel te kunnen nemen. Ten eerste wordt de training gegeven om onze coachingspool uit te breiden en Sturen op Zelfsturing landelijk meer bereik te geven. Toelating vindt om die reden niet alleen plaats op basis van enthousiasme, maar ook op basis van spreiding over het land. Ten tweede moet de coördinator op alle trainingsdagen aanwezig kunnen zijn en bereid zijn tijd te steken in het overdragen van het gedachtegoed op vrijwilligers en coördinatoren van diensten thuisadministratie. 

De data zijn:

28 oktober: 1e trainingsdag
4 november: 2e trainingsdag
6, 11, 13 november: individuele nulmeting
18 november: 3e trainingsdag
25 november: 4e trainingsdag
2 december: 5e trainingsdag
9, 10, 11 december: individuele certificering
11 december: uitreiking certificaten

Lokatie: Stichting Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam, Herengracht 220.
Er zijn in totaal acht plekken beschikbaar. Neem dus snel contact op als je wilt deelnemen aan deze training!

naar alle berichten