Gepubliceerd op 12 december 2019 12:04

Tweede groep 'Master Sturen op Zelfsturing' gecertificeerd

12 december 2019 - Sturen op Zelfsturing is een methodiek die is geworteld in motiverende, oplossingsgerichte en progressiegerichte gesprekstechnieken. Doel is hulpvragers zo effectief mogelijk te begeleiden, zowel naar financiële (zelf)redzaamheid als een schuldenvrij bestaan. Het Gilde Vakmanschap traint beroepskrachten en ook coördinatoren van vrijwilligers in de schulddienstverlening. Sturen op Zelfsturing is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten uit de sociaal psychologie, de gedragseconomie en de neuropsychologie. 

Op de foto de tweede groep getrainde coördinatoren van een dienst thuisadministratie met hun certificaat voor het succesvol afronden van de Master Sturen op Zelfsturing. Zij vormen samen met de eerste groep een 'coachingspool Sturen op Zelfsturing' om andere coördinatoren te ondersteunen in het overbrengen van het gedachtegoed op vrijwilligers.

Het LSTA coördineert de coachingspool, organiseert trainingen voor coördinatoren van een dienst thuisadministratie en inspiratiebijeenkomsten voor vrijwilligers. Lees meer over de training.

Coachingspool 12 Dec 2019

Gefeliciteerd Mark Elling, Frances Kroeze, Annemieke Tolsma-Leidekker (bovenaan de trap), Liselotte Anbeek, Marion de Groot, Corien Oosterhuis, Jansje van Middendorp en Anita van der Voort!

Onze dank gaat uit naar Gejo Duinkerken (op de foto eerst van rechts) van het Gilde Vakmanschap voor het verzorgen van de Master Sturen op Zelfsturing. Ook de rol van Peter Wesdorp in het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid werd zeer gewaardeerd.

naar alle berichten