Gepubliceerd op 29 april 2015 11:10

Thuisadministratievrijwilligers en Fraude

29 april 2015 - Thuisadministratievrijwilligers ondersteunen cliënten bij het ordenen van de papieren administratie, het in balans brengen van de inkomsten – uitgaven, aanpakken van (lichte) schulden en verwijzen naar Schuldhulpverlening.

Coördinatoren kunnen bij de intake geconfronteerd worden met fraude. Ook tijdens de ondersteuning kunnen Thuisadministratievrijwilligers te maken krijgen met fraude van cliënten. Fraude werkt averechts op balans aanbrengen. Het is immers geen duurzame oplossing en betekent voor de cliënt een groot risico.

Als fraude geconstateerd wordt moet deze direct stoppen. Alleen dan kan een Thuisadministratievrijwilliger de ondersteuning voortzetten. In de overeenkomst van de organisatie met de cliënt moet het risico van het plegen van fraude opgenomen zijn. Deze overeenkomst wordt ook getekend door de vrijwilliger, zodat die ook weet wat zijn rol/taak is bij fraude: de fraude bij de coördinator aankaarten.

Lees meer in het Infosheet Thema Fraude van het LSTA.

Heeft u als lokale organisatie, gemeente, bedrijf, vrijwilliger of hulpvraag ook een vraag over Thuisadministratie? Neem contact op!

naar alle berichten