Gepubliceerd op 17 februari 2016 10:19

Thuisadministratie steeds vaker voor hulpvragers met zwaardere problematiek

17 februari 2016 - Thuisadministratie betekent ondersteuning van een hulpvrager door een vrijwilliger bij het ordenen en op orde houden van de financiële administratie. Thuisadministratie is met name gericht op mensen die tijdelijk door de bomen het bos niet meer zien. Door maatschappelijke ontwikkelingen in zorg, welzijn en schulddienstverlening komen steeds meer hulpvragers met zwaardere problematiek op vrijwilligers af.

Er is sprake van een toename van hulpvragers met grote financiële problemen, die (nog) niet geholpen worden door schuldhulpverlening, hulpvragers met psychische problemen en hulpvragers die door een licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom niet leerbaar zijn en langdurige ondersteuning nodig hebben.

Lokale organisaties lopen tegen grenzen van de ondersteuning aan. Hierbij is de samenwerking en doorverwijzing in de keten niet altijd duidelijk voor vrijwilligers, net als de wet- en regelgeving van gemeenten en landelijke overheid. Onder andere door gebrek aan financiering wordt de kwaliteit van de ondersteuning (scholing van vrijwilligers en coördinatoren, meten en leren van resultaten) en adequate begeleiding van vrijwilligers door de lokale organisaties gezien als knelpunt.
Dit blijkt uit het onderzoek van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie: ‘Ondersteuning bij de financiële administratie met vrijwilligers in Nederland’.

Download het persbericht of neem contact op voor meer informatie!

naar alle berichten