Gepubliceerd op 13 oktober 2016 10:05

Thuisadministratie levert het dubbele op

13 oktober 2016 - Het doel van thuisadministratie is bijdragen aan financiële zelfredzaamheid en het voorkomen van (grotere) financiële problemen. Het inzetten van geschoolde vrijwilligers is niet gratis.
Daar staat tegenover dat de baten voor gemeenten, crediteuren en de bredere maatschappij dubbel zo hoog zijn.
Elke extra euro investering in thuisadministratie levert het dubbele op.

Dit blijkt uit het rapport ‘Economische effecten van thuisadministratie’ van APE Public Economics (APE) en het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA), dat 14 oktober 2016 wordt gepresenteerd tijdens de bijeenkomst in verband met 10 jaar LSTA. Voor het eerst ontstaat hiermee overkoepelend inzicht in de financiële waarde van thuisadministratie voor gemeenten, crediteuren en de bredere maatschappij. De bevindingen uit het rapport kunnen in de lokale praktijk getoetst en geanalyseerd worden, met behulp van een rekentool.

Lees en verspreid het persbericht of neem contact op voor meer informatie.

naar alle berichten