Gepubliceerd op 12 juli 2017 17:10

Terugkomdag voor alle getrainde coördinatoren Sturen op Zelfsturing een succes

12 juli 2017 – Op 10 juli werd onder leiding van Gejo Duinkerken en Nadja Jungmann, bij het LSTA, een terugkomdag voor alle getrainde coördinatoren georganiseerd.

In de afgelopen twee jaar werden, verdeeld over vier trainingsrondes, meer dan 40 coördinatoren Thuisadministratie getraind in de Sturen op Zelfsturing-methodiek. Zij brengen het gedachtegoed binnen hun eigen organisatie over op hun vrijwilligers die de hulpvragers ondersteunen in de Thuisadministratie.

Sturen op Zelfsturing staat stil bij het effect van Schaarste op gedrag, wat hersenonderzoek laat zien en is gericht op effectieve ondersteuning/ coaching/ bewuste gedragsverandering middels onder andere het ABC (de drie psychologische basisbehoeften van de mens naar Autonomie, Betrokkenheid en Competentie), de cirkel van gedragsverandering en het stellen van open vragen.

Er waren 20 getrainde coördinatoren aanwezig. Gezamenlijk werd opnieuw uitgebreid stilgestaan bij en geoefend met praktijksituaties. Aan de hand van de basishouding gericht op het 'ABC', kwamen diverse voorbeelden aan bod. Er werd geoefend met gespreksrichtingen en –technieken, die uitgaan van persoonlijke beweegredenen van de hulpvrager en gelijkwaardigheid in de ondersteuningsrelatie.

Na de pauze kwam het gedachtegoed rondom Mobility Mentoring (MM) aan bod: Nadja Jungmann gaf een kort 'college' over de oorsprong en toepassingen. De coördinatoren kregen inzage in 'de brug' en wat er bij de implementatie komt kijken. MM en bijbehorende instrumenten vallen buiten Sturen op Zelfsturing.

Het was een verfrissende terugkomdag, met ruimte voor nieuwe kennismakingen en voor oefenen met Sturen op Zelfsturing. De aanwezigen waren enthousiast en hopen op meer van dit soort terugkomdagen.

Deze bijeenkomst geeft het LSTA energie om het gedachtegoed in de komende jaren verder te verspreiden en de mogelijkheden van een coachingspool en meer terugkomdagen te onderzoeken!

naar alle berichten