Gepubliceerd op 07 maart 2018 15:13

Taal & Administratie

7 maart 2018 - Eind februari deed het LSTA in de nieuwsbrief een oproep. Lokale organisaties met een dienst thuisadministratie kunnen bij het LSTA terecht voor vragen en advies. Het LSTA koppelt lokale organisaties met gelijke vragen/oplossingen/pilots. Een van de onderwerpen is laaggeletterdheid: Vrijwilligers die mensen ondersteunen bij de financiële administratie hebben nogal eens te maken met laaggeletterdheid. Hoe gaan organisaties hiermee om?

Als reacties stuurde Humanitas afdeling Amsterdam en Diemen een bericht over het project Taal&Administratie dat deze maand officieel van start gaat met een training voor de vrijwilligers. Taal&Administratie is gericht op statushouders en niet-Nederlandstalige Nederlanders die ondersteuning nodig hebben bij hun administratie en het ontwikkelen van taalvaardigheden over dit onderwerp. Het project is een samenwerking tussen het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) en Humanitas Amsterdam en Diemen. De Stichting Lezen & Schrijven ondersteunt in het project met kennis, materialen en trainingen. Er wordt gewerkt met een trainingsmap waarin allerlei onderwerpen over het voeren van de (digitale) administratie aan bod komen.

Bij Taal&Administratie wordt een deelnemer twee keer per week ondersteund door twee vrijwilligers: een taal- en een administratievrijwilliger. Beiden gaan aan de slag met hetzelfde onderwerp, maar de taalvrijwilliger (van ABC) legt meer de nadruk op taal en de administratievrijwilliger (van Humanitas) legt meer de nadruk op de administratie. Het is belangrijk dat er al een basiskennis van het Nederlands is, zodat er verdieping kan plaatsvinden op de onderwerpen rondom de administratie. Het doel is een deelnemer handvatten en vaardigheden te geven om de administratie na een jaar grotendeels op eigen kracht te kunnen doen, en te zorgen dat er kennis is waar men terecht kan met vragen. 

naar alle berichten