Gepubliceerd op 28 juni 2019 10:27

Stichting LSTA Jaarverslag en Jaarrekening 2018

28 juni 2019 -  Het LSTA presenteert het Jaarverslag 2018 van de Stichting Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA).
Sinds 1 januari 2018 is het LSTA een juridische entiteit. Ook de Jaarrekening 2018 is opgesteld en goedgekeurd middels de controleverklaring

Het LSTA richt zich in de ondersteuning van lokale organisaties met een dienst thuisadministratie primair op de 160 lokale organisaties die niet onder een landelijke koepelorganisatie vallen. Daarnaast hebben ook afdelingen van Humanitas en SchuldHulpMaatje, die wel een eigen landelijke koepel hebben, toegang tot de dienstverlening van het LSTA.

Het LSTA behartigt als onafhankelijke, landelijke partij de belangen van hulpvragers, vrijwilligers en coördinatoren van lokale organisaties met een dienst thuisadministratie. In 2018 richtte het LSTA zich op 3 pijlers, namelijk belangenbehartiging, kennisontwikkeling en
-verspreiding en deskundigheidsbevordering.

2018 was een mooi jaar, met goed bezochte bijeenkomsten en trainingen, mooie activiteiten en presentaties en waardevolle publicaties. We danken medewerkers, bestuur en betrokkenen voor het enthousiasme en alle bijdragen!

naar alle berichten