Gepubliceerd op 30 mei 2017 14:36

Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt ook laaggecijferden

30 mei 2017 -  Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen, heeft 2,1 miljoen moeite met rekenen. Naast de Succes! -boekjes, die speciaal voor laaggeletterden werden ontwikkeld, zijn nu ook Succes! Rekenen -boekjes gemaakt, waarmee deelnemers aan hun rekenvaardigheden kunnen werken. De boekjes gaan over de thema’s werk, geld en gezondheid en zijn bedoeld voor deelnemers die een basaal getalbegrip hebben, kunnen lezen op niveau 1F en aanspreekbaar zijn in het Nederlands (minimaal niveau A2).

De Succes! -boekjes zijn onderdeel van het programma Taal voor het Leven en wordt uitgevoerd door Stichting Lezen & Schrijven.  Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer. Kijk voor meer informatie op www.taalvoorhetleven.nl 

Naast de boekjes kan gebruik worden gemaakt van het onlineprogramma ffRekenen . Hier zijn aansprekende uitlegvideo’s, animaties en oefeningen te vinden. Dit programma is in opdracht van Steunpunt Taal en Rekenen uitgewerkt en is kosteloos te gebruiken. 

naar alle berichten