Gepubliceerd op 11 mei 2017 11:38

Startpunt Geldzaken en Geldplannen ook voor bedrijven

11 mei 2017 - Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Stichting Certificering FFP.
Er zijn inmiddels drie Geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden. Eerder berichtte het LSTA over het Geldplan ‘Kom uit de Geldzorgen!’ voor huishoudens die elke maand geld tekort komen. Het Geldplan ‘Beter rondkomen’ is bestemd voor huishoudens die de ene maand geld over houden, maar de volgende maand geld te kort komen. Huishoudens die elke maand geld over houden worden in het andere Geldplan ‘Sparen, aflossen of beleggen?’ begeleid om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn. De demo van de Geldplannen voor de Gemeente Utrecht kunt u hier bekijken. 

De Geldplannen zijn ook een zeer bruikbaar instrument voor vrijwilligers die hulpvragers ondersteunen. De informatie en de rekenprogramma’s, die horen bij de vragen uit de Geldplannen, zijn makkelijk door een muisklik op te roepen. Via de website van het LSTA kunnen hulpvragers kijken welke lokale organisatie ondersteuning kan bieden. 

Ruim 100 gemeenten hebben zich inmiddels aangesloten bij Startpunt Geldzaken. Ook bedrijven kunnen zich aansluiten. Zowel werkgevers als werknemers hebben er baat bij als werknemers via de Geldplannen hun geldzaken, via toegankelijke stappen, doorlopen en mogelijke problemen aanpakken en hun geldzaken in balans brengen. Door de bekendheid van alle geldplannen binnen het bedrijf kunnen werknemers (anoniem en mogelijk in een eerder stadium) bedenken of zij hier baat bij hebben. Hierdoor zijn de kosten en bedrijfsrisico’s, die aan medewerkers met financiële problemen verbonden zijn, te beperken en mogelijk zelfs te voorkomen.

Er zijn al bedrijven, bedrijfstakken en ministeries aangesloten bij Startpunt Geldzaken, namelijk Post NL, de Beveiligingsbranche en de Ministeries van Financiën en van Defensie.
Bedrijven die zich aansluiten krijgen op hun eigen intranetsite de beschikking over de Geldplannen. Voor zowel aangesloten partijen als geïnteresseerden worden bijeenkomsten georganiseerd, waar ervaringen met de Geldplannen worden gedeeld en nieuwe ideeën worden gepresenteerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Voor de ontwikkeling en het beheer van de Geldplannen wordt van gemeenten en bedrijven een jaarlijkse bijdrage gevraagd, die is gerelateerd aan respectievelijk het aantal inwoners en het aantal medewerkers.
Meer weten? Op de website van het Nibud staat een filmpje over Startpunt Geldzaken met de contactgegevens. 

Het LSTA roept alle gemeenten en bedrijven die nog niet zijn aangesloten op om mee te gaan doen en alle Geldplannen via hun websites voor al haar burgers en medewerkers beschikbaar te stellen. Startpunt geldzaken, een goed plan voor iedereen!

naar alle berichten