Gepubliceerd op 19 september 2016 14:45

Start workshop Ketensamenwerking Den Haag

19 september 2016 - Op 12 september jl. organiseerde het LSTA een startworkshop Ketensamenwerking tijdens het Stedelijk Overleg van de gemeente en lokale organisaties in Den Haag die Thuisadministratie aanbieden. De antwoorden op de vragenlijst, die vooraf naar de lokale organisaties was verstuurd, werden in een ‘kleurenpalet’ gepresenteerd en toegelicht. Bij het bespreken van de doelgroepen en welke ondersteuning wordt geboden, kwam al snel naar voren dat er geen aanbod is voor mensen die langdurige ondersteuning nodig hebben. 

Daarnaast kwam de capaciteit aan bod; Hoe kunnen alle hulpbehoevenden in Den Haag geholpen worden? Dit zorgde voor twee discussies. Ten eerste over vroegsignalering. Hoe komen mensen eerder in beeld? En ten tweede over de route. Naar welke organisaties verwijzen lokale organisaties, die geen capaciteit hebben om nieuwe hulpvragers te ondersteunen, en vroegsignaleerders, zoals de wijkservicepunten, door en waarom? 

Een vervolgbijeenkomst over de vraag naar de precieze doelgroep en werkwijze van de lokale organisaties moet duidelijkheid geven wie wat doet en naar welke organisaties welke hulpvragers doorverwezen kunnen worden. Ook hier is het LSTA bij betrokken als onafhankelijke, deskundige partij.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een workshop Ketensamenwerking in uw gemeente? Neem contact op.

naar alle berichten