Gepubliceerd op 18 oktober 2016 12:34

Relatie lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen

18 oktober 2016 - Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen zijn oververtegenwoordigd in de schuldhulpverlening. Extra risico lopen onder andere 65+ers, mensen met een inkomen tot € 900, laagopgeleiden en mannen. Dit blijkt uit het onderzoek 'Over de relatie tussen lees- en rekenvaardigheden en financiële problemen', dat op Wereldarmoededag, 17 oktober 2016, door Stichting Lezen en Schrijven werd gepubliceerd. Bekijk het nieuwsbericht, rapport en de factsheet

Voor laaggeletterden is het extra lastig om grip te houden op hun financiën. Als zij onvoldoende taal- en rekenvaardigheden hebben, is de kans reëel dat het hen niet lukt om aan de eisen van schuldhulpverlening te voldoen. Eenmaal uit de schulden, wordt van hen verwacht dat zij financieel zelfredzaam zijn. Voor deze specifieke doelgroep is dat vaak geen haalbare kaart, omdat hun lees- en rekenvaardigheden niet zijn verbeterd. Inzet op taalscholing is daarom noodzakelijk. Aandacht van wijkteams voor laaggeletterdheid bij financiële problemen biedt kansen.

naar alle berichten