Gepubliceerd op 05 augustus 2020 16:33

Reis mee door het schuldenlandschap

5 augustus 2020 - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is gestart met het in kaart brengen van de werkprocessen in het schuldenlandschap. VNG organiseert dit najaar verschillende sessies waarbij klantreizen worden doorlopen om de schuldenproblematiek nog effectiever aan te kunnen pakken. Voor de verschillende (online) klantreissessies is de VNG op zoek naar vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en wijkcoaches/begeleiders om mee te denken. De tijdsinvestering is circa. 4 tot 5 uur. Je neemt deel aan de kick-off, minimaal één klantreissessie en eventueel de eindpresentatie.

Ronde 1:
31 augustus 14:30 - 15:30u Kick-off
1,2,3 september 09:00 - 12:30u Klantreissessies
17 september 10:00 - 11:00u Eindpresentatie

Ronde 2:
21 september 10:00 - 11:00 Kick-off
22, 24, 25 september 09:00 - 12:30 Klantreissessies
8 oktober 10:00 - 11:00 Eindpresentatie

Vanuit het LSTA zoeken we een aantal vrijwilligers/coördinatoren die hier een bijdrage aan willen leveren. De gedeelde kennis en ervaring wordt gebruikt voor de landelijke uitwerking van het schuldenlandschap. Bij vragen of interesse stuur een mail naar info@lsta.nl en dan wij sturen meer informatie.

naar alle berichten