Gepubliceerd op 09 maart 2017 11:11

Regiobijeenkomst voor coördinatoren in regio Drechtsteden

9 maart 2017 – De vierde regiobijeenkomst in regio Drechtsteden voor coördinatoren van diverse organisaties op het gebied van Thuisadministratie vond plaats op 14 februari 2017 bij de Brede Welszijnsinstelling (BWI) in Papendrecht. Er werd van gedachten gewisseld over diverse inhoudelijke thema’s, zoals bewindvoering en ondersteuning van hulpvragers met taalproblemen.

De ervaringen van de coördinatoren met bewindvoerders zijn niet altijd positief. Soms blijken budgetplannen niet te kloppen of zijn bewindvoerders niet bereid om budgetplannen te delen. Coördinatoren geven de voorkeur aan bonafide bureaus in de regio. Een alternatief voor bewindvoering is budgetbeheer, maar ook hiermee zijn de ervaringen niet altijd positief. Het is belangrijk om signalen van wanbeheer met de sociale dienst te bespreken.

De ondersteuning van personen met taalproblemen (vanwege een migranten- of vluchtelingenachtergrond) kan voor problemen zorgen. Als hulpvragers in hun land van herkomst nauwelijks opleiding hebben genoten, is het voor hen moeilijk de taal te leren. Dit maakt het weer lastig om de administratie op orde te houden. Een mogelijke oplossing is zoeken naar vrijwilligers die een vreemde taal beheersen, zoals Spaans of Arabisch, en die als tolk of taalmaatje kunnen optreden.

Het belang van het inzetten op preventieve ondersteuning werd besproken en hoe de ondersteuning zo in te richten dat hulpvragers in een eerder stadium bereikt worden. Het idee werd geopperd om de ondersteuning wat vaker buiten de deur plaats te laten vinden, bijvoorbeeld in de bibliotheek. Zo komen ook andere inwoners van de gemeente in aanraking met het aanbod.

Om de lokale functie van Thuisadministratie zichtbaar te maken aan degenen die belang bij het aanbod hebben, zoals gemeenten en nutsbedrijven, zijn extra stappen nodig. Een mogelijke stap is het gebruik van een meldpunt, waarbinnen signalen uit de praktijk worden voorgelegd aan beleidsambtenaren van de gemeente. Een ander idee is om beleidsambtenaren uit te nodigen voor een werkoverleg of een overleg met meerdere organisaties die Thuisadministratie aanbieden (een regiobijeenkomst) zodat zij de voorbeelden en knelpunten uit de praktijk kunnen horen. Ook wordt gedacht aan het betrekken van een marketing/reclamespecialist, iemand die bereid is om mee te denken over (PR) strategieën.

De aanwezigen waren van mening dat bijeenkomsten als deze waardevol zijn voor verbreding op inhoudelijk niveau en voor versterking van samenwerking in de regio. Over 6 maanden komt men dan ook graag weer bij elkaar!

Wilt u ook een regiobijeenkomst organiseren met lokale organisaties in uw buurt? Neem contact op met het LSTA en wellicht kunnen wij u hierbij ondersteunen.

naar alle berichten