Gepubliceerd op 01 maart 2018 14:58

Reacties gevraagd: Laaggeletterdheid, zzp-ers, statushouders en aanbestedingen

1 maart 2018 - Lokale organisaties met een dienst thuisadministratie kunnen bij het LSTA terecht voor vragen en advies. Het LSTA koppelt lokale organisaties met gelijke vragen/oplossingen/pilots, zoekt antwoorden op vragen en/of bundelt informatie in een infosheet. 

De vragen van de afgelopen 2 maanden gaan over:
- Laaggeletterdheid: Vrijwilligers die mensen ondersteunen bij de financiële administratie hebben nogal eens te maken met laaggeletterdheid. Welke lokale organisaties werken met de cursusmap 'Voor 't Zelfde Geld' van Taal voor het Leven/Stichting Lezen en Schrijven? Wat vinden hulpvragers en vrijwilligers van het werken met de map?
- Zzp-ers: Hulpvragers met een eigen bedrijf, zoals zzp-ers, worden vaak door een dienst thuisadministratie doorverwezen naar een Zelfstandigenloket van de gemeente. Ook daar wordt een geordende administratie gevraagd, hetgeen de zzp-er niet altijd heeft. Welke lokale organisaties zetten vrijwilligers in om zzp-ers te ondersteunen?
- Statushouders: Welke organisaties hebben een speciaal aanbod voor statushouders, bijvoorbeeld een taalvrijwilligers naast de administratievrijwilliger?
- Aanbestedingen: Welke organisaties hebben te maken (gehad) met aanbestedingen van vrijwilligerswerk thuisadministratie door de gemeente en willen hierover ervaringen uitwisselen?

Heeft u een vraag of wilt u op bovenstaande onderwerpen reageren? Neem contact op met het LSTA!

naar alle berichten