Gepubliceerd op 24 november 2017 15:32

Rapport Thuisadministratie in Nederland

21 november 2017 - In 2017 heeft het LSTA voor de tweede keer een vragenlijst naar alle lokale organisaties (zonder landelijke koepel) met een dienst thuisadministratie gestuurd. De eerste keer was in 2015, waardoor een overkoepelend beeld van thuisadministratie kon worden geschetst. De vele informatie, maar ook de knelpunten en dilemma's die werden genoemd waren voor het LSTA reden genoeg om twee jaar later een update te geven. Wederom kon het LSTA gebruik maken van gegevens van Humanitas, die in 2016 een vragenlijst naar de lokale afdelingen had gestuurd. Daarnaast is gebruik gemaakt van de jaarverslagen van Humanitas en SchuldHulpMaatje, om  een volledig beeld te kunnen laten zien.

Bij het LSTA zijn 321 lokale organisaties bekend, die een vorm van ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers bieden. Hiervan zijn er 78 lokale afdelingen van Vereniging Humanitas, 73 van SchuldHulpMaatje en 170 organisaties zonder landelijke koepel.

Er is sprake van een toename van hulpvragers en vrijwilligers. Het aantal hulpvragers neemt de afgelopen 4 jaar toe van ruim 25.000 in 2013, tot meer dan 41.000 hulpvragers in 2016. Ten opzichte van 2013 is er een toename van 61%. Naar schatting hebben meer dan 12.500 vrijwilligers zich in 2016 ingezet voor ondersteuning bij de financiële administratie. Ten opzichte van 2013 is dit een stijging van het aantal vrijwilligers van 68%.

De gegevens zijn verzameld in het rapport 'Thuisadministratie in Nederland'. Hierin kunt u meer informatie vinden over de hulpvragers, monitoren van ondersteuningstrajecten, meten van resultaten, knelpunten en dilemma's van coördinatoren en vrijwilligers.

We danken alle coördinatoren die de vragenlijst hebben ingevuld en teruggestuurd.

naar alle berichten