Gepubliceerd op 22 februari 2016 15:31

Rapport: Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland

22 februari 2016 - Het LSTA dankt alle lokale organisaties die hebben bijgedragen aan het rapport ‘Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland’.  Doordat 90 lokale organisaties de vragenlijst van het LSTA in 2015 ingevuld hebben, kon dit mooie en uitgebreide beeld van Thuisadministratie in Nederland geschetst worden. 

In 2014 kregen naar schatting meer dan 32.000 hulpvragers ondersteuning bij de financiële administratie van meer dan 8.500 vrijwilligers van 300 verschillende lokale organisaties. Van de 300 lokale organisaties hebben 166 geen landelijke koepel. Humanitas heeft 73 lokale afdelingen met een Thuisadministratieproject, en SchuldHulpMaatje 61 afdelingen.

Er zijn veel verschillen tussen Thuisadministratieprojecten, niet alleen in aantallen hulpvragers en vrijwilligers, maar ook in methoden, trainingen die aangeboden worden, monitoring en evaluatie. Er is nog veel te winnen voor lokale organisaties op het gebied van bewijzen dat Thuisadministratie werkt, voor wie en waarom. Het maken van een goede beschrijving van de ondersteuning, een (theoretische) onderbouwing van de methoden, monitoring en evaluatie en meten van resultaten draagt bij aan kwaliteit en (aangetoonde) effectiviteit.

Lokale organisaties lopen tegen verschillende knelpunten en dilemma’s aan. Er is sprake van een toename van hulpvragers met grote financiële problemen, die (nog) niet geholpen worden door schuldhulpverlening, hulpvragers met psychische problemen en hulpvragers die door een licht verstandelijke beperking, ziekte of ouderdom niet leerbaar zijn en langdurige ondersteuning nodig hebben. Lokale organisaties lopen tegen grenzen van de ondersteuning aan, en vrijwilligers tegen persoonlijke grenzen. Hierbij is de samenwerking en doorverwijzing in de keten niet altijd duidelijk, net als de wet- en regelgeving van gemeenten en landelijke overheid. Onder andere door gebrek aan financiering wordt de kwaliteit van de ondersteuning (scholing van vrijwilligers en coördinatoren, meten en leren van resultaten) en adequate begeleiding van vrijwilligers door lokale organisaties gezien als knelpunt.

Meer hierover leest u in het rapport, net als aanbevelingen voor lokale organisaties en gemeenten. Heeft u vragen of (wenst u) meer informatie, neem contact op!

naar alle berichten