Gepubliceerd op 12 februari 2019 12:30

Raad voor de Rechtspraak richt zich op schuldenproblematiek

12 februari 2019 - Rechters maken zich zorgen over de grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures maken de problemen eerder erger dan die een oplossing bieden. De Raad voor de Rechtspraak wil daar verandering in brengen. In het Visiedocument Schuldenproblematiek en Rechtspraak worden  een aantal aanbevelingen gedaan voor een andere aanpak. De ondersteuning kan verbeterd worden door bijvoorbeeld  de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten.  

Een speciale schuldenrechter kan, in het kader van schuldsanering, alle zaken van een schuldenaar tegelijk behandelen.
Schuldenaren en schuldeisers moeten op rechtspraak.nl makkelijk kunnen vinden wat te verwachten van een gerechtelijke procedure. 
Rechters zouden ook gebaat zijn bij meer informatie vóórdat zij aan een zaak beginnen. Nu is vaak niet bekend of iemand nog meer schulden heeft en bijvoorbeeld onder bewind staat. Dat zou allemaal makkelijk vindbaar moeten zijn in een juridisch dossier, à la het medisch dossier.

De Raad voor de Rechtspraak waarschuwt dat de overheid de zelfredzaamheid van burgers niet moet overschatten. Desondanks is dat de kern van de plannen om de rechtsbijstand te hervormen, zo blijkt uit het artikel in NRC van 22 januari 2019 'Rechtshulp? Het mag vooral niet méér kosten'.

naar alle berichten