Gepubliceerd op 29 februari 2016 12:21

Publicatie: Infosheet Digitalisering

29 februari 2016 - Het infosheet ‘Digitalisering van de overheid en de ondersteuning aan mensen die hierin niet (direct) mee kunnen’ is nu beschikbaar voor alle hulpvragers, vrijwilligers, betrokkenen bij lokale organisaties en andere geïnteresseerden.

De recente ontwikkelingen bij de Belastingdienst -de dienst plant verdere stappen in de digitalisering van het berichtenverkeer- vormden voor het LSTA aanleiding te onderzoeken in hoeverre digitaal niet-zelfredzame mensen hierin blijvend ondersteund kunnen worden. Het infosheet is mede tot stand gekomen op basis van overleg met de Belastingdienst en met vrijwilligers en coördinatoren bij een aantal lokale organisaties. 

Rondom de ondersteuning door vrijwilligers bij digitale communicatie zijn vele vragen zijn waar (nog) geen eenduidig antwoord op te geven is. Huidige mogelijkheden binnen digitale communicatie met de overheid bieden (nog) onvoldoende veilige opties voor de typisch ondersteunende relatie waarbinnen een hulpvrager en een vrijwilliger actief zijn. Dit terwijl een grote groep mensen in Nederland (nog) niet zelfredzaam genoeg is om ontwikkelingen op het gebied van digitale communicatie bij te kunnen benen.

Thuisadministratievrijwilligers en -coördinatoren lopen dan ook tegen grenzen aan: zij worstelen met de vraag onder welke omstandigheden (en: met welke vrijwilligers) zij het 'overnemen' van administratieve handelingen wel of juist niet toelaten. Om veilige voorwaarden voor ondersteuning te kunnen scheppen, zijn extra faciliteiten en extra uren voor coördinatie van activiteiten nodig.

Download het sheet, lees verder over signalen van lokale organisaties en andere ontwikkelingen op dit gebied en neem contact op om uw ervaringen te bespreken.

naar alle berichten