Gepubliceerd op 10 maart 2020 11:11

Psycho-educatie en stress-sensitief werken

10 maart 2019 - In opdracht van Schouders Eronder heeft het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht uitgewerkt hoe psycho-educatie bij de aanpak van financiële problemen vorm kan worden gegeven. Financiële problemen gaan vaak gepaard met zorgen en stress. Mensen kunnen zich verlamd voelen of problemen ontwijken. Dat kan een belemmering zijn om naar een oplossing toe te werken.
Bij psycho-educatie gaan ondersteuners en hulpvragers met elkaar in gesprek over wat stress met je kan doen.

Psycho-educatie is geworteld in de psychotherapie en educatie. Het richt zich op het beter begrijpen van het eigen gedrag en functioneren. Het beoogde resultaat is dat hulpvragers door de toepassing van strategieën en hulpmiddelen en -waar mogelijk het wegnemen van stress-beter in staat worden om armoede en schulden achter zich te laten.

Onlangs brachten Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Tamara Madern het boek 'Stress-sensitief werken in het sociaal domein' uit. 
Het boek helpt ondersteuners in het sociaal domein om hulpvragers met chronische stress beter te ondersteunen. In het boek wordt door middel van theorie en casuïstiek uit de praktijk uitgelegd hoe het komt dat chronische stress mensen lijkt te gijzelen in hun problematiek, wat dit betekent voor de ondersteuning en hoe de ondersteuning effectiever ingericht kan worden. 

Bestel het via Youbedo.com, dan kan je meteen een goed doel ondersteunen!

naar alle berichten