Gepubliceerd op 30 september 2015 10:38

Platform31 en VNG publiceren handreiking 'De eindjes aan elkaar knopen'.

30 september 2015 - Met sociale (wijk)teams en integrale intakes organiseren gemeenten brede ondersteuning voor hun burgers. Een groot deel van de hulpvragen heeft betrekking op financiële problemen. De klant zit (diep) in de schulden met alle gevolgen voor andere levensdomeinen van dien. Binnen de (wijk)teams en integrale intakes werken professionals met verschillende achtergronden als generalisten samen. Voor veel van hen is de aanpak van financiële problematiek nieuw. Deze handreiking helpt generalisten, beleidsmedewerkers en wethouders op weg bij het vormgeven van een integrale aanpak. Auteurs: Nadja Jungmann, Peter Wesdorp en Gejo Duinkerken. De handreiking is gratis te downloaden via de website van Platform 31.

naar alle berichten