Gepubliceerd op 29 juni 2016 14:49

Pilot: Uitbreiding Doelgroep Thuisadministratie

29 juni 2016 - Ook mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking kunnen ondersteund worden door vrijwilligers. Socius Maatschappelijke Dienstverlening heeft binnen de Financiële Administratie Thuis (FAT) in samenwerking met MEE een pilot gedraaid (juni – november 2015), waarbij mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking door vrijwilligers werden geholpen met hun administratie.

Tot voor kort werd deze groep mensen door MEE en de GGZ ondersteund. In het licht van alle veranderingen en bezuinigingen in de zorg werd die ondersteuning onzeker en werd aan Socius gevraagd of deze mensen met vragen bij FAT terecht konden. Voordat de pilot begon zijn zes FAT-vrijwilligers extra geschoold en begeleid om te ervaren wat er voor nodig is om mensen met een verstandelijke dan wel psychiatrische beperking goed te kunnen helpen bij hun financiën/administratie.

In de pilot bleek dat er vraag was naar deze ondersteuning, echter niet iedere aanvraag kon gehonoreerd worden. In sommige situaties bleek na de aanmelding dat begeleiding door een beroepskracht noodzakelijk bleef of dat bewindvoering meer geëigend was. Socius en MEE hebben besloten hun samenwerking voort te zetten. Mensen met een beperking kunnen regulier gebruik blijven maken van het FAT, mits die ondersteuning voldoende is.

De FAT-basistraining is voor nieuwe vrijwilligers uitgebreid met een dagdeel 'Informatie over mensen met een beperking en hoe daarmee om te gaan', welke door de netwerkpartners wordt verzorgd. Wilt u meer weten over deze uitbreiding, de pilot en/of het extra trainingsdeel of wilt u uw ervaringen met deze doelgroep uitwisselen? Neem dan contact op met het LSTA.

Bent u ook benieuwd of er andere coördinatoren zijn die met gelijke vraagstukken bezig zijn dan wel ervaring hebben opgedaan met bepaalde hulpvragers, hulpvragen of werkwijzen? Via ons kunt u wellicht met hen in contact komen. Stuur ons uw vraag of oproep en wij nemen contact met u op. Mogelijk staat uw vraag/oproep in onze volgende Nieuwsbrief.

naar alle berichten