Gepubliceerd op 24 mei 2017 10:26

Personeel met schulden

24 mei 2017 - 62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Dat blijkt uit het Nibud-rapport 'Personeel met schulden'. Met de 'Kostenscan Personeel met schulden' kunnen werkgevers een indicatie van de kosten berekenen. De kosten die
voortkomen uit personeel met schulden zijn bijvoorbeeld het gevolg van ziekteverzuim en concentratie- en productiviteitsverlies door de schulden.

Tijdens de jaarlijkse platformbijeenkomst 'Het schaap met vijf poten' van Wijzer in Geldzaken op 23 mei jl. lanceerde Koningin Máxima de website financieelgezondewerknemers.nlDe website geeft inzicht in hoe werkgevers hun werknemers kunnen faciliteren en hoe de financiële gezondheid van werknemers een plek kan krijgen in een organisatie. Deze website is een initiatief van Wijzer in Geldzaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud, Divosa en NVVK. Uit het Nibud-rapport blijkt dat werkgevers pas laat zicht krijgen op de geldproblemen van hun personeel. Met de site hopen de organisaties dat werkgevers de financiële problemen van werkgevers eerder zien en gerichter hulp bieden.

naar alle berichten