Gepubliceerd op 15 februari 2017 15:52

Ontwikkel een Sponsorprogramma voor bedrijven

15 februari 2016 – Eén van de knelpunten waar lokale organisaties tegenaan lopen is gebrek aan financiering. Veel organisaties krijgen subsidie van de gemeente, maar deze is niet altijd toereikend. Lokale organisaties zoeken naar andere bronnen om het Thuisadministratieproject te financieren, nieuwe initiatieven te ontwikkelen of de dienstverlening uit te breiden. Naast de gemeente zijn er andere organisaties en bedrijven die baat hebben bij de ondersteuning door vrijwilligers van hulpvragers met administratieve en/of financiële problemen. Denk bijvoorbeeld aan woningbouwcorporaties, nutsbedrijven (leveranciers van gas, water en/of energie), verzekeraars en banken.

Een voorbeeld van een manier om geld te genereren is het Sponsorprogramma Budgetmaatjes 010 van de Rotterdamse organisatie Samen 010. Het Sponsorprogramma biedt de mogelijkheid om sponsor te worden van één of meerdere vrijwilligers (budgetmaatjes). Hierbij wordt op een creatieve wijze ingespeeld op het feit dat bedrijven om verschillende redenen belang hebben bij het stimuleren van financiële zelfredzaamheid. Samen 010 heeft 4 pakketten ontwikkelt: van 1 tot 4 sterren. De informatie over dit programma staat in de folder Sponsorprogramma Budgetmaatjes 010.

Vroegsignalering en preventie van (grotere) financiële problemen zorgen ervoor dat problemen niet uit de hand lopen. Het voorkomt huisuitzettingen, afsluitingen en boetes. Bedrijven kunnen de gesponsorde vrijwilliger inzetten bij klanten met schulden. Tijdige inzet van een vrijwilliger bij een klant, kan helpen bij het op tijd en volledig betalen van de rekeningen.
Daarnaast kan een vrijwilliger worden ingezet bij medewerkers met financiële problemen. Tijdige inzet van een vrijwilliger bij een medewerker kan helpen bij het terugdringen van verzuim en het opvoeren van de productiviteit. Ook kan dit bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid.
Tenslotte kunnen werknemers vrijwilliger worden. Dat betekent competentieontwikkeling van medewerkers en invulling van beleid in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Thuisadministratieprojecten en (lokale) bedrijven kunnen elkaar versterken!

naar alle berichten