Gepubliceerd op 28 maart 2018 13:03

Nulmeting hulpvragers 3 lokale organisaties

28 maart 2018 - De rapporten met de nulmetingen van de lokale organisaties die meedoen met het onderzoek van het LSTA naar de resultaten van thuisadministratie zijn beschikbaar. Het gaat om het rapport van Forte Welzijn in Overbetuwe, Budgetmaatjes 070 in Den Haag en Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven (VHE).
Eerder verschenen al de rapporten van Humanitas Twente en Budgetmaatjes 010 in Rotterdam.
Alle rapporten en het rapport met het totale beeld zijn onder 'publicaties' te vinden.

In de rapporten komt duidelijk het verschil in kenmerken en schuldsituatie van hulpvragers naar voren.
De hulpvragers die bij Budgetmaatjes 070 geholpen worden hebben over het algemeen een ernstigere schuldsituatie dan in de totale respondentengroep. Alle respondenten van Budgetmaatjes 070 hebben schulden, tegenover 83% in de totale respondentengroep. 68% van de Rotterdamse respondenten heeft een ernstige schuldsituatie, tegenover 46% van de totale respondentengroep.

Respondenten van VHE schatten hun eigen kennis minder goed in. Ook ervaren zij hun eigen gezondheid als slechter ten opzichte van het totale beeld. Het percentage respondenten dat geen schulden heeft is met 29% hoger dan in de totale respondentengroep (17%).

De schuldsituatie van de respondenten van Forte Welzijn in Overbetuwe komt overeen met het totale beeld. 45% heeft een ernstige schuldsituatie en 29% een lichte schuldsituatie. Deze respondenten schatten de eigen financiële kennis en kunnen hoger in dan de totale respondentengroep. 

naar alle berichten