Gepubliceerd op 27 maart 2019 11:15

Nadruk op psychologische basisbehoeften én sociale omgeving

27 maart 2019 - In het ondersteunen van hulpvragers is het niet alleen van belang om aandacht te besteden aan het leren van vaardigheden en gedragsverandering van het individu. De situatie waarin iemand zich bevindt heeft grote invloed op de problematiek. In een artikel op de website van Sociale Vraagstukken pleiten de auteurs ervoor dat de ‘Sociale Professional wel minder mag psychologiseren’. Steeds meer interventies richten zich enkel op verandering van het individu en zijn of haar gedrag in plaats van de situatie waarin hij of zij verkeert.

De drie universele psychologische basisbehoeften, die sterk gerelateerd zijn met individueel welzijn, zijn autonomie, betrokkenheid/zich verbonden voelen en competentie. Echter, de sociale omgeving is in grote mate bepalend voor het kunnen vervullen van deze basisbehoeften. Een ondersteunende, faciliterende en ‘niet onderdrukkende’ omgeving. Aandacht voor de sociale omgeving vereist dat deze (weer) verhuist van de periferie naar de kern van interventies. Hierbij gaat het dus om het helder krijgen van motieven en mogelijkheden van het individu én zicht krijgen op de (on)mogelijkheden van diens omgeving/sociale situatie.

In de 2DOC documentaire ‘Lost Boys 5 jaar later!’ zien we hoe lastig/ 'bijna'onmogelijk het is om uit de financiële problemen te komen in een omgeving die daar geen ruimte voor geeft.

Jongeman wordt geconfronteerd met oude schulden en wil deze aanpakken. Hij komt niet in de schuldhulpverlening, heeft geen kans op een schone lei. Wat hij ook doet en ondanks afbetalingen en een goed inkomen daalt het schuldbedrag niet! Het loopt zelfs op en drijft hem tot wanhoop.

naar alle berichten