Gepubliceerd op 28 april 2016 10:42

'Naar een betere aanpak van armoede en schulden'

28 april 2016 - Op 9 maart 2016 brachten de NVVK, VNG, Divosa en MOgroep een pamflet uit ‘ Naar een betere Aanpak van Schulden en Armoede ’. Dit pamflet met verbetervoorstellen is aangeboden aan de Tweede Kamer. In het pamflet stellen zij onder andere dat de preferente positie en andere bijzondere incassobevoegdheden van het Rijk en andere publieke instellingen beperkt moet worden.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namens het kabinet op 4 april de Rijksincassovisie naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij stelt in haar brief aan de Kamer dat overheden bij het terugvorderen van openstaande schulden bij burgers nauwer met elkaar moeten gaan samenwerken. Ook stelt ze dat het berekenen van de beslagvrije voet vereenvoudigd moet worden. Er zal echter niets gedaan worden aan de preferente posities en bijzondere incassobevoegdheden van de overheidsinstanties.

Op 14 april vroegen diverse Kamerleden om een deel 2 van de Rijksincassovisie met daarin een tijdpad en concrete maatregelen. Klijnsma heeft beloofd om hieraan vóór 1 juli 2016 te voldoen.

Onlangs lanceerde de Rijksoverheid een online tool om de beslagvrije voet te berekenen: www.uwbeslagvrijevoet.nl.

naar alle berichten