Gepubliceerd op 30 maart 2016 14:38

Movisie publiceert dossier Armoedebestrijding

30 maart 2016 - In navolging van het eerder gepubliceerde dossier 'Wat werkt bij... schuldhulpverlening' publiceerde Movisie afgelopen maandag het dossier 'Wat werkt bij... armoedebestrijding'. In het dossier zijn gegevens over wetenschappelijk onderzoek naar armoede en armoedebeleid verzameld, resulterend in een aantal concrete handreikingen voor het ondernemen van actie in de aanpak van armoede. De opgestelde infographic geeft trends en werkbare aanpakken overzichtelijk weer.

Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker voor het LSTA, ondersteunde de totstandkoming van het dossier.

naar alle berichten