Gepubliceerd op 28 november 2018 10:36

Meetinstrument 'mijnBudget' toont positieve resultaten

28 november 2018 - De coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers bij thuisadministratie is vrijwel altijd een gesubsidieerde activiteit. Dan is het belangrijk om de resultaten ervan zichtbaar en meetbaar te maken in de verantwoording aan de subsidiegever en de samenleving. 

In de periode begin 2016 tot oktober 2018 heeft een aantal organisaties gebruikt gemaakt van de light versie van de Budget Ster, thans ‘mijn Budget’ geheten. Met 165 cliënten/deelnemers van thuisadministratie zijn metingen verricht met ‘mijnBudget’. De resultaten hiervan zijn door de Effectenmonitor in kaart gebracht. Duidelijk zichtbaar is de ontwikkeling van de zelfredzaamheid tussen de eerste meting en de laatste meting in het traject. De sterkste stijging is gerealiseerd op 'stabiliteit', gevolgd door 'motivatie en verantwoordelijkheid', 'financieel administratieve vaardigheden', 'omgaan met geld' en 'relaties en sociaal netwerk'.
Ook de andere thema’s 'stress door schulden', 'sociale vaardigheden' en 'basisvaardigheden' ontwikkelen zich in positieve zin. 

Hieruit is op te maken dat thuisadministratie een oplossing biedt voor mensen in hun problematische situatie. Als oplossingen in beeld komen, de zelfredzaamheid verbetert en de eigen verantwoordelijkheid stap voor stap groter wordt, is te stellen dat -met een verwijzing naar de waardeoriëntaties- ook de kwaliteit van leven toeneemt.

Neem contact op met de Effectenmonitor voor meer informatie.

naar alle berichten