Gepubliceerd op 21 maart 2016 17:04

LSTA jaaroverzicht 2015

21 maart 2016 - Met veel genoegen presenteert het LSTA het jaaroverzicht, waarin het LSTA terugblikt op de activiteiten en resultaten van 2015.
Het LSTA brengt in het jaaroverzicht beknopt verslag uit van een bewogen veranderingsjaar, waarin veel initiatieven zijn ontplooid en (verder) vormgegeven, contacten zijn gelegd en bijdragen zijn geleverd aan bestaande en nieuwe netwerken. Veel kijk en leesplezier!

naar alle berichten