Gepubliceerd op 25 januari 2017 10:00

LSTA Infosheet Wet Bescherming Persoonsgegevens

25 januari 2017 - Met de opkomst van de informatietechnologie is het steeds gemakkelijker geworden om informatie te verzamelen en te delen. Tegelijkertijd zijn hier ook risico’s aan verbonden: de schending van privacy kan vergaande gevolgen hebben. 

Veel organisaties verwerken persoonsgegevens. Dit gebeurt ook bij thuisadministratie: al bij de aanmelding en intake worden gegevens over de hulpvrager verzameld. Tevens wordt binnen thuisadministratie met zeer privacygevoelige informatie gewerkt, namelijk over de financiën van de hulpvrager. Hoe kun je hiermee op een goede manier omgaan in de organisatie? En hoe bepaal je wat vrijwilligers wel en niet mogen doen als het om persoonsgegevens van de hulpvrager gaat? Deze vragen ontving het LSTA van een thuisadministratiecoördinator. 

Tot op zekere hoogte is het onvermijdelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Maar om de privacy van personen te beschermen zijn er ook regels. In het LSTA Infosheet Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt eerst ingegaan op de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens. Vervolgens wordt ingegaan op de vertaling van de wetgeving naar de praktijk: hoe vind je de optimale balans tussen privacybescherming en werkbare ondersteuning van hulpvragers? Welke maatregelen kunnen genomen worden om de gegevens passend te beschermen?

Dit infosheet is tot stand gekomen mede dankzij mevr. Annie Korstjaans, coördinator Papierkroam bij Sythnese te Venray en dankzij mevr. Ria Steentjes, coördinator Op Ko€rs, Stichting Welzijn Hattem en Formulierenteam, SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe.

Heeft u naar aanleiding van dit infosheet vragen of opmerkingen? Of heeft u een andere vraag of een idee voor een thema voor een LSTA infosheet? We horen het graag!

naar alle berichten