Gepubliceerd op 17 juli 2017 15:53

LSTA Infosheet Programma van Eisen voor Trainingen

17 juli 2017 - Om hulpvragers goed te kunnen ondersteunen, is het noodzakelijk dat ondersteuners weten wat ze wel en beslist niet moeten doen en hoe ze hulpvragers effectief ondersteunen. Financiën is naast een gevoelig onderwerp vaak ook een complex gebeuren en de hulpvragers zijn vaak kwetsbaar. Daarom is het noodzakelijk dat geschoolde vrijwilligers worden ingezet die daarbij ondersteund en begeleid worden door een deskundige coördinator.

In het Infosheet Programma van Eisen voor Trainingen zet het LSTA op een rij waar aan te denken bij deskundigheidsbevordering en kwaliteit. Het is bedoeld voor coördinatoren van lokale organisaties die vrijwilligers aansturen en begeleiden om hulpvragers (tijdelijk) te ondersteunen bij het (weer) ordenen van de administratie en financieel redzaam/redzamer worden.

naar alle berichten