Gepubliceerd op 15 juni 2018 15:09

LSTA blikt terug op geslaagde conferentie Thuisadministratie

15 juni 2018 - Afgelopen 23 mei organiseerde het LSTA de conferentie Thuisadministratie Amsterdam. Onder leiding van de middagvoorzitters Astrid Philips (HvA, Team ED en COEVA) en Karin Hanekroot (Vrijwilligersacademie Amsterdam) en met de informatie van de sprekers werd het een boeiende middag voor de meer dan 60 deelnemers van zo'n 30 verschillende organisaties. Na een korte introductie door AnneMieke Sprenger gaf Wonah de Koningh (ook namens LSTA) de mensen informatie over de vraag naar ondersteuning en de afstemming en samenwerking door de ondersteuners. Vervolgens vertelde Cherida (ervaringsdeskundige) hoe zij met hulp van haar coach Maureen van Eigen Plan naar buiten durfde te komen met haar hele verhaal en ook weer contact kreeg met haar familie. In de pauze gingen de deelnemers enthousiast in groepjes aan de slag met vragen. Weer in de zaal riep Roeland van Geuns (HvA) op tot "Helpen mag!" en vertelde Dorothea van der Veen (ABC Alliantie West/Combiwel), namens de Maatschappelijk Dienstverlenende organisaties in Amsterdam, over "Route 020", een aanvullende, vernieuwende aanpak bij schulden.
Aanwezig waren vrijwilligers, coördinatoren, beroepskrachten, ambtenaren en onderzoekers. Zij gaven de conferentie gemiddeld een 8,1! 

De belangrijkste conclusies van de conferentie zijn:
* Het ondersteuningsaanbod is de afgelopen vijf jaar gegroeid en meer divers geworden.
* Steeds meer mensen hebben moeite te voldoen aan alle (digitale) eisen die aan hen gesteld worden en hun (financiële) administratie bij te houden.
* Familie en vrienden zijn, met vrijwilligers, belangrijk als netwerk rond de hulpvrager.
* Autonomie /de eigen keuze van de hulpvrager (en het respecteren hiervan) maakt deel uit van de oplossing.

Uit de enquête- en evaluatieformulieren kwam naar voren dat:
* Er meer aandacht moet komen voor de doelgroep 75-plussers.
* De aansluiting met Jeugdhulpverlening en GGZ- organisaties en hun medewerkers wordt gemist.
* Er nog steeds veel vraag is naar basisinformatie over thuisadministratie en schuldhulpverlening.
* De kennis en hulp van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers serieuzer genomen moet worden.

Naar aanleiding van de inzichten van deze middag zijn -met dank aan CU gemeenteraadslid Don Ceder- een week later in de Gemeenteraad Amsterdam twee amendementen aangenomen op het coalitieakkoord:
1. Aandacht voor financiële educatie
2. Versterk vrijwilligersinitiatieven rondom schulden

Wilt u als hulpverlener, beroepskracht of vrijwilliger binnen of buiten Amsterdam reageren op deze uitkomsten? Neem contact op met het LSTA!

naar alle berichten