Gepubliceerd op 12 maart 2020 12:52

Landelijk uitvoeringsprogramma AVS van start gegaan

13 maart 2020 - Het LSTA is partner binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. De AVS wil een bijdrage leveren aan het verkleinen van de schuldenproblematiek in Nederland, door de samenwerking op lokaal niveau te stimuleren. Zo kunnen mensen met schulden lokaal sneller worden gevonden en doorgeleid naar de juiste hulp, zodat zij eerder, beter en duurzaam geholpen kunnen worden.

In 2019 heeft het LSTA samen met Humanitas, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN), Schuldhulpmaatje en het Leger des Heils gewerkt aan de voorbereidingen van een landelijk uitvoeringsprogramma, gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken. 

Het uitvoeringsprogramma bestaat uit diverse deelplannen gericht op: toeleiden, versterken, uitbreiden, samenwerken, kwaliteit, trainingen Sturen en ICT. Lees voor een toelichting op de plannen de AVS informatiebrief.

Inmiddels zijn diverse activiteiten gestart en kunt u als lokale vrijwilligersorganisatie benaderd worden door de AVS of een van de partners.

Er zijn 35 gemeenten geselecteerd waar een of meer alliantiepartner(s) hun capaciteit gaan versterken of uitbreiden. Op een tiental locaties zal de focus liggen op het verbeteren van de lokale samenwerking. Om de samenwerking tussen verschillende partijen te stroomlijnen en het proces van vrijwillige schuldhulpverlening doeltreffend te laten verlopen, gaat gewerkt worden aan ondersteuning van de IT-werkprocessen. In diverse gemeenten zullen voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd worden door SMN en IOT om mensen toe te leiden naar de vrijwilligersorganisaties voor hulp bij schulden. Het LSTA organiseert in 2020 in AVS verband zes trainingen Sturen Op Zelfsturing voor coördinatoren van vrijwilligers.

Voor vragen over de AVS kunt u contact opnemen met Hille Hoogland, h.hoogland@lsta.nl. Wij horen ook graag over uw ervaringen. 

naar alle berichten