Gepubliceerd op 07 april 2016 10:11

Laaggeletterdheid signaleren en bespreken

7 april 2016 - Een deel van de hulpvragers die aankloppen voor ondersteuning bij de financiële administratie ervaart problemen met lezen en schrijven. Movisie en Stichting Lezen & Schrijven ontwikkelden een nieuwe online minicursus om laaggeletterdheid te leren signaleren en bespreken. De module is ontwikkelt voor sociale wijkteamprofessionals, maar ook zeer bruikbaar en relevant voor Thuisadministratievrijwilligers.

De module geeft informatie over laaggeletterdheid, de omvang van het probleem en het belang van signalering. Ook worden er tips gegeven over het aangaan van het gesprek. En informatie over hoe de cliënt doorverwezen kan worden naar geschikte hulp en/of (taal)scholing.

Hulpvragers kunnen ook zelf hun taal testen, via de website van Stichting Lezen en Schrijven. Ook zijn er meters ontwikkeld om taalvaardigheid op 1F en 2F niveau te meten, digivaardigheid en rekenvaardigheid in kaart te brengen. De Taalverkenner paspoort heeft het aanvragen van een paspoort als voorbeeld, en de Taalverkenner zorg gaat over een patiëntenfolder met informatie over diabetes. Kijk op www.basismeters.nl 

naar alle berichten