Gepubliceerd op 29 november 2016 12:16

Infosheet intervisie met thuisadministratievrijwilligers

29 november 2016 - Veel organisaties met een Thuisadministratieproject organiseren intervisie met vrijwilligers. Intervisie kan bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en aan meer binding en tevredenheid. Tijdens de intervisie kunnen casussen worden ingebracht, zoals: 'Hoe stel ik mijn grenzen in deze situatie?' of: 'Hoe ga ik met mijn hulpvrager in gesprek in deze situatie?' Vrijwilligers delen in intervisiebijeenkomsten hun ervaringen met andere vrijwilligers.

Om lokale organisaties te ondersteunen bij het opzetten en vormgeven van intervisie heeft het LSTA het infosheet 'Intervisie met Thuisadministratievrijwilligers' opgesteld. In deze infosheet wordt beschreven wat intervisie is en wat belangrijke aandachtspunten zijn bij het vormgeven van intervisie. Ook wordt de basisintervisiemethode beschreven, gevolgd door een stukje over verschillende leerstijlen en (variatie) methoden. 

Heeft u een bepaald onderwerp waar u graag meer over zou willen lezen in een infosheet? Neem contact op.

naar alle berichten