Gepubliceerd op 09 mei 2016 11:22

Infosheet Incasso en Beslaglegging

9 mei 2016 - Uit het rapport van het LSTA ‘Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland’ (februari 2016) blijkt dat lokale organisaties met een Thuisadministratieproject tegen knelpunten en vragen aanlopen die te maken hebben met wet- en regelgeving. Eén van de onderwerpen die hierbij specifiek genoemd werd, is de wet- en regelgeving omtrent incassobevoegdheden. Regelgeving blijkt vaak complex en de overheid kan tegenwerken, bijvoorbeeld als schuldeiser en beslaglegger.

In dit infosheet wordt daarom specifiek ingegaan op de wet- en regelgeving omtrent incassobevoegdheden en de ontwikkelingen die hierin spelen. Welke wetten zijn hierbij van toepassing en wat zijn de rechten en plichten van schuldeisers en schuldenaren?  Klik hier om het infosheet te lezen.

Afhankelijk van de actualiteit kunnen er veranderingen optreden. Is dit infosheet voor u relevant en van belang? Heeft u aanpassingen, aanvullingen of mist u zaken? Neem contact op om uw ervaringen te delen of aanvullingen door te geven!

naar alle berichten