Gepubliceerd op 30 augustus 2017 15:24

Grenzen aan vrijwilligerswerk Thuisadministratie

30 augustus 2017 - Waar ligt de grens tussen de inzet van vrijwilligers en beroepskrachten? Op 21 augustus besteedde Nieuwsuur aandacht aan dit vraagstuk. Humanitas trekt aan de bel. Zij zien dat vrijwilligers steeds vaker te maken krijgen met ingewikkelde situaties en hulpvragen waar professionele hulpverlening (bij) nodig is. Ook het LSTA constateerde in 2016 in het onderzoeksrapport 'Ondersteuning bij de financiele administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland' dat grenzen aan de ondersteuning een van de dilemma's van vrijwilligerswerk is, net als de toename van hulpvragers met complexere problematiek. 

Om hulpvragers met financiële en/of administratieve problemen effectief te ondersteunen is het van groot belang dat vrijwilligers en beroepskrachten (en de verschillende organisaties) in de keten van schulddienstverlening afstemmen, samenwerken en tijdig doorverwijzen. Ga samen om de tafel zitten en bespreek aan de hand van concrete situaties wie wat doet en waarom.
Maak daarbij gebruik van elkaars kennis, expertise en mogelijkheden, in het belang van de hulpvragers, een adequate ondersteuning en het in te zetten budget.

De motivatie van vrijwilligers ligt in eerste instantie in het ondersteunen van de hulpvrager, niet in het uit handen nemen van werk van beroepskrachten. Dit benoemen, afstemmen en samenwerken is in het belang van effectieve ondersteuning. Lees over dit dilemma in de blog 'Helpt een vrijwilliger de hulpvrager of de gemeente?'

naar alle berichten