Gepubliceerd op 17 januari 2017 13:03

Goede voornemens in aanpak schuldenproblematiek

17 januari 2017 - We gaan het jaar 2017 in met enkele positieve vooruitzichten op de aanpak van schuldenproblematiek. Zo zijn er verschillende campagnes gestart om het taboe op schulden te doorbreken en te stimuleren dat mensen vroegtijdig hulp gaan zoeken bij financiƫle problemen. In Amsterdam is bijvoorbeeld zo'n campagne gelanceerd. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen hebben Kredietbank Nederland en Syncasso deurwaarders de campagne 'Afgelost = Opgelost' ontwikkeld, die gratis te gebruiken is voor alle organisaties die zich bezig houden met schuldhulpverlening. In de campagne worden wetenschappelijke inzichten toegepast, bijvoorbeeld het feit dat veel mensen pas hulp zoeken als ze hierin worden aangespoord door vrienden en familie.

In het artikel 'Aanpak schuldenproblematiek kan echt beter' roept ook dr. Roeland van Geuns op tot het toepassen van inzichten uit de wetenschap in de aanpak van schuldenproblematiek. Schuldeisers moeten eerder met schuldenaren in gesprek gaan in plaats van ingewikkelde brieven te sturen. Ook kunnen zij een positieve rol spelen door geen (maximale) incassokosten en bijkomende kosten te berekenen, alleen in het uiterste geval deurwaarders in te zetten en oplossingen op maat aan te bieden. Wat dit betreft noemt hij de schuldeiserscoalitie een hoopvol initiatief. De schuldhulpverlening kan toegankelijker en effectiever door schuldenaren niet te confronteren met allerlei administratieve en bureaucratische eisen, en door schuldenaren juist direct te helpen bij het op orde brengen van hun inkomen.

In de gemeente Alphen aan den Rijn wordt een pilot uitgevoerd in Mobility Mentoring, een wetenschappelijk geteste methode waarbij mensen met schulden op een andere manier benaderd worden, en die in de Verenigde Staten al veelbelovende resultaten oplevert.

Ook vanuit de politiek zijn er in 2017 goede vooruitzichten: er is een wetsvoorstel voor het vereenvoudigen van de beslagvrije voet naar de Tweede Kamer gestuurd; naar verwachting wordt deze wet komend jaar ingevoerd. De nieuwe beslagvrije voet wordt een stuk eenvoudiger, met zoveel mogelijk een vast bedrag per leefsituatie, en waarbij minder gegevens door de schuldenaar zelf moeten worden verstrekt.

Ook lijkt het erop dat dit jaar het brede moratorium in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking zal treden. Het ontwerpbesluit moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het moratorium is de mogelijkheid van een gemeente om bij de rechtbank om een afkoelingsperiode te verzoeken, waardoor schuldeisers gedurende maximaal 6 maanden de incassomaatregelen moeten staken, zodat een schuldhulpverlener een schuldregeling kan opzetten. Op dit moment kan alleen een moratorium worden aangevraagd tegelijkertijd met een verzoek bij de rechtbank tot toepassing van de WSNP, en waarbij er sprake is van een bedreigende situatie, zoals een dreigende huisuitzetting.

naar alle berichten