Gepubliceerd op 05 januari 2017 14:31

Gift Aegon

5 januari 2017 - In december 2016 kreeg het LSTA het mooie nieuws dat Aegon een gift doet van € 12.750,- ten behoeve van het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie en de activiteiten. De directie van Aegon Nederland had besloten de medewerkers geen kerstpakket te geven, maar de beoogde waarde te schenken aan een beperkt aantal, bij Aegon passende, goede doelen. Aan de medewerkers was gevraagd naar welke organisatie hun voorkeur uit gaat. Een van de organisaties was het LSTA. Het LSTA dankt Aegon en de medewerkers van harte voor deze gift en zal het besteden aan kwaliteitsontwikkeling van Thuisadministratie.

naar alle berichten