Gepubliceerd op 16 juli 2015 14:49

Geslaagde stakeholdersbijeenkomst op 30 juni jl.

16 juli 2015 - Op dinsdag 30 juni 2015 organiseerde het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) de eerste stakeholdersbijeenkomst bij Stichting het R.C. Maagdenhuis. Deelnemers waren vertegenwoordigers van de voormalige stuurgroep van het LSTA; het Nibud, Humanitas, Stimulansz, het Ouderenfonds en het Maagdenhuis. Ook oude en nieuwe relaties kwamen op deze warme dinsdagmiddag naar Amsterdam; Adessium, Stichting Lezen en Schrijven, de Effectenster, de MO-groep, Op Eigen Kracht training en Hogeschool van Amsterdam. Samen 010 uit Rotterdam vertegenwoordigde één van de lokale organisaties die deelnemen aan de effectmeting van het LSTA.

Na een voorstelronde vertelde Titus de Jong, directeur van het Maagdenhuis, over de oprichting van het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie, in 2006, en de verschillende fases waar het Steunpunt doorheen is gegaan. AnneMieke Sprenger, projectcoördinator van het LSTA vertelde de deelnemers over het LSTA nu en in de toekomst. De nieuwe naam: Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie draagt het al in zich: het LSTA richt zich op stimuleren, kennis uitwisselen en kwaliteitsverbetering.

Eline de Smet, onderzoeksassistent van het LSTA, presenteerde de uitkomsten van de vragenlijst, die het LSTA heeft gestuurd naar alle lokale organisaties met een Thuisadministratieproject in het bestand van het LSTA, die niet onder een landelijke koepel vallen. Thuisadministratie, ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers, kent verschillende vormen en manieren van uitvoering. Jansje van Middendorp, wetenschappelijk medewerker, lichtte het onderzoek van het LSTA naar het korte en lange termijn effect van ondersteuning bij de financiële administratie met de inzet van vrijwilligers toe.  

Martijn Schut, zelfstandig ondernemer en voormalig stuurgroeplid namens Stimulansz, leidde de discussie over de betrokkenheid van de deelnemers bij het LSTA, uitwisseling van kennis en expertise en de rol van het LSTA. De belangstelling voor verdere betrokkenheid is groot en alle deelnemers toonden interesse in een vervolgbijeenkomst en het leveren van een bijdrage. Een volgende bijeenkomst zal georganiseerd worden in oktober/november 2015.

Lees het verslag van de stakeholdersbijeenkomst van 30 juni 2015.

Wilt u ook betrokken zijn bij bijeenkomsten van het LSTA en/of een bijdrage leveren? Neem contact op!

naar alle berichten