Gepubliceerd op 25 februari 2016 15:04

Geslaagde stakeholderbijeenkomst op 17 februari jl.

25 februari 2016 - Woensdagmiddag 17 februari organiseerde het Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie (LSTA) een inspirerende middag voor diverse stakeholders. De bijeenkomst werd gehouden bij Stichting Het R.C. Maagdenhuis aan de Herengracht in Amsterdam. Onder de aanwezigen waren betrokken bestuurders, managers en coördinatoren van Stichting het R. C. Maagdenhuis, het NIBUD, de MOgroep, Humanitas, Adessium Foundation, Het Ouderenfonds, Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, Stichting Lezen en Schrijven, Vrijwilligersacademie Amsterdam en van diverse lokale Thuisadministratie-organisaties.

De middag werd geïntroduceerd door AnneMieke Sprenger, projectcoördinator van het LSTA. AnneMieke beschreef de meest recente activiteiten van het LSTA: het recent uitgebrachte onderzoeksrapport 'Ondersteuning bij de financiële administratie met inzet van vrijwilligers in Nederland’, de samenwerking met MijnBudgetSter en het werk aan handreikingen, nieuwsbrieven en infosheets voor lokale organisaties en gemeenten.

Jansje van Middendorp, als wetenschappelijk medewerker bij het LSTA actief, lichtte het rapport vervolgens toe: er is nog veel te winnen voor lokale organisaties op het gebied van bewijzen dat Thuisadministratie werkt, voor wie en waarom. Door het maken van een goede beschrijving van de ondersteuning, een (theoretische) onderbouwing van de methoden, monitoring en evaluatie en tenslotte een effectmeting om de effectiviteit in kaart te brengen, kan Thuisadministratie lokaal en landelijk op de kaart gezet worden. Deze en andere resultaten lees je terug in het recent uitgebrachte rapport.

De deelnemende lokale organisaties aan het LSTA-onderzoek naar het effect van Thuisadministratie en hun vrijwilligers zijn inmiddels gestart met het gebruik van MijnBudgetSter. In de bijeenkomst werd het gebruik van MijnBudgetSter door burgers, vrijwilligers en organisaties
door Paul Roessen toegelicht.

Afsluitend gaven Karin Hanekroot en Wonah de Koning (Vrijwilligersacademie Amsterdam) een workshop over de samenwerking tussen formele en informele ondersteuning van hulpvragers. Op speelse wijze werden aanwezigen verleid tot creatief nadenken, resulterend in een overzichtelijke weergave van de status van de samenwerking formeel-informeel op dit moment. De recent gepubliceerde ‘Handreiking gebiedsgericht samenspel formele en informele zorg en welzijn’ geeft handvaten voor dit samenspel.

Stakeholdersbijeenkomst 24 Februari

Lees het volledige verslag van de stakeholdersbijeenkomst van 17 februari 2015.

Wilt u ook betrokken zijn bij bijeenkomsten van het LSTA en/of een bijdrage leveren? Neem contact op!

naar alle berichten