Gepubliceerd op 26 november 2018 11:33

Geleend geld wordt door jongeren te gemakkelijk uitgegeven

26 november 2018 - Jongeren gaan te gemakkelijk om met geleend geld. NOS bericht over een onderzoek van incassobureau Intrum naar het betaalgedrag van jongeren. Het blijkt dat één op de drie ondervraagden hun financiële situatie niet op orde heeft. Daarnaast is 60 procent van de jongeren tussen 18 en 24 het afgelopen jaar te laat geweest met een of meerdere betalingen, tegenover 40 procent van alle Nederlanders.

Het zijn duidelijke signalen van een verkeerd betalingsmoraal meldt Intrum. Steeds meer jongeren werken zich -door het gemak van online kopen- onbewust in de schulden. Dure producten kunnen dankzij de creditcard -betaling achteraf en in termijnen- aangeschaft worden. 

In 2017 heeft het Nibud ook een onderzoek gedaan naar schulden onder jongeren. Daaruit bleek dat een kwart van de jongeren te maken had met schulden, betalingsachterstanden of roodstand. Een belangrijke oorzaak die in het onderzoek werd genoemd was het nieuwe leenstelsel. Studenten moeten lenen voor hun studie, waardoor er minder serieus wordt nagedacht over het hebben van schulden.

Intrum ziet de oplossing in voorlichting. Door in gesprek te gaan met de jongeren en hun ouders kan het verkeerde betalingsmoraal aangepakt worden. Dit om te voorkomen dat jongeren grote schulden opbouwen en daardoor bijvoorbeeld geen hypotheek af kunnen sluiten.

naar alle berichten